Als Adrministratren: Prof. Dr. Schulze, Dieter Harig